Inštrukcie pre prepravu NI-MH a Li-Ion batérií

Keďže batérie a výrobky obsahujúce batérie podliehajú prísnym právnym predpisom týkajúcim sa prepravy, je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pri odosielaní:

Roomba série j a Combo j

 • Odporúčame batériu do plna nabiť.
 • Batériu musíte pred odoslaním vypnúť.
 • Batériu vypnete tak, že robot vyberiete z nabíjacej stanice a podržíte stlačené tlačidlo CLEAN približne po dobu 3 sekúnd, pričom sa jedno koliesko nesmie dotýkať zeme. Všetky kontrolky sa musia vypnúť.

Roomba série i, s a Braava jet série m

 • Odporúčame batériu do plna nabiť.
 • Batériu musíte pred odoslaním vypnúť.
 • Batériu vypnete tak, že robot vyberiete z nabíjacej stanice a 10 sekúnd podržíte stlačené tlačidlo HOME. Všetky kontrolky sa vypnú.

Roomba série e, 900, 800, 700, 600, 500 a Braava série 300

 • Odporúčame batériu do plna nabiť.
 • Batériu vyberte z robota podľa návodu nižšie.
 • Vytiahnutú batériu pribaľte do zásielky.

Roomba Combo

 • Odporúčame batériu do plna nabiť.
 • Batériu nemusíte vyťahovať. Stačí prepnúť vypínač nachádzajúci sa pod krytom prepnúť do polohy 0 = vypnuté.

Braava jet série 200

 • Odporúčame batériu do plna nabiť.
 • Batériu nenechávajte pripojenú, teda ju vytiahnite z robota.