Inštrukcie na čistenie a údržbu robota

Pred odoslaním robota do servisu skontrolujte prosím, či ste robot vyčistili podľa inštrukcií na čistenie a údržbu robota. Veľké množstvo reklamovaných závad vzniká práve z dôvodu zanedbanej údržby robota.

Inštrukcie na čistenie a údržbu pre jednotlivé série robotov:

Roomba

Braava